سیستم نرم افزاری مراکزآموزشی

image here

معرفی :

همانطوریکه میدانید؛ نرم افزار بهترین ارایه کننده راحل سریع، دقیق و بصرفه برای انجام کارهای محاسباتی و پیچیده میباشد . مردم سعی دارند تا روند کسب وکارخویش را از روش سنتی(کاغذی) به کمپیوتری با ستندردهای جهانی مبدل سازند. این بار شرکت مذکور نرم افزار اختصاصی برای مدیریت آسان ودقیق کارهای (مراکزآموزشی) را مطابق به نیاز وتقاضای بازار افغانستان با مشخصات ذیل ارایه میکند.

 

قابلیت ها:

 1. قابلیت استفاده بصورت آنلاین وآفلاین
 2. قابلیت استفاده در زبانهای(دری، پشتو وانگلیسی)
 3. قابلیت اجرا درهرنوع سیستم عامل (Windows, Mach and Linux)
 4. قابلیت مدیریت چندین شعبه درمکانهای مختلف تحت یک سیستم واحد
 5. پشتبانی (backup)ازهمه اطلاعات(Database) بصورت خودکار
 6. محیط کاربری آسان با داشتن سرعت و امنیت بالا

مزایای استفاده ازین سیستم :

 1. مدیریت وکنترول اطلاعات (اساتید، شاگردان، کلاس ها، کارمندان و…)
 2. مدیریت و تهیه گزارشات دقیق عواید بصورت(روزانه، هفته وار، ماهوار، بین دو تاریخ وسالیانه)
 3. مدیریت وتهیه گزارشات دقیق مصارف بصورت (روزانه، هفته وار، ماهوار، بین دو تاریخ وسالیانه)
 4. مدیریت وتهیه گزارشات دقیق کتابها وکتابخانه(موجودی، خرید وفروش)
 5. تهیه گزارش نتیجه امتحانات (کامیاب وناکام)و درجه بندی شاگردان هر کلاس
 6. محاسبه دقیق سهام عواید(مفاد خالص) شرکا نظربه فیصدی شراکت
 7. مدیریت وکنترول کارمندان ومعاشات آنان بصورت(معاش ثابت، ساعتی و فیصدی )
 8. مدیریت وکنترول کلاس ها ومضامین در زمانهای(Times) مختلف
 9. محاسبه باقیات وطلبات کارمندان وشاگردان و غیره …. را بصورت آسان، دقیق ومعیاری درکمترین زمان انجام میدهد

خدمات پس از فروش:

 1. سه ماه پشتبانی رایگان از سیستم مذکور
 2. آموزش رایگان برای استفاده کنندگان
 3. ایجاد تغییرات مطابق به نیاز مشتریان
 4. بروزرسانی(Update) وارتقاء سیستم

بخش های اصلی :

 1. بخش شاگردان و اولیای آنان
 2. بخش دپارتمنت ها ومضامین
 3. بخش کتاب ها وکتابخانه (خرید وفروش)
 4. بخش کارمندان واساتید با محاسبه معاشات آنان بصورت(ثابت، فیصدی، ساعتی)
 5. بخش کلاس ها درسی باجزئیات کامل
 6. بخش امتحانات مضامین یا سمسترها شاگردان با نمایش نتیجه کامیابی وناکامی آنان
 7. بخش تاجیل شاگردان و شاگردان معذرتی
 8. بخش تحویل شهادت نامه ها(Certificates )
 9. بخش کارت های هویت اساتید وشاگردان
 10. بخش مصارف و انواع آن
 11. بخش شرکا وسهام داران
 12. بخش عواید وسهم شرکا نظربه فیصدی شراکت
 13. بخش کاربران باصلاحیت های متفاوت
 14. بخش گزارشات (عواید، مصارف، موجودی کتاب درکتابخانه، نتایج شاگردان وغیره… )

 

محصولات مشابه


سیستم نرم افزاری مدیریت تالار های عروسی


سیستم نرم افزاری مدیریت آپارتمان ها، مارکت ها


سیستم حسابداری مدرن برای شرکت های تجاری


سیستم نرم افزاری مدیریت صرافی وحواله داری