سیستم نرم افزاری مدیریت(آپارتمانا)

image here

معرفی :

: شرکت خدمات تکنالوژی طوطیا با داشتن جواز فعالیت از وزارت صنعت وتجارت کشوردربخش های (ساخت انواع نرم افزار، اپلیکشن های مبایل، ثبت دامنه ومیزبانی وب، دیزاین وب سایت و گرافیک دیزاین) با تیم کاری مجرب وکاردان سعی درارایه بهترین خدمات برای هم وطنان عزیز میباشد.

 همانطوریکه میدانید؛ نرم افزار بهترین ارایه کننده راحل سریع، دقیق و بصرفه برای انجام کارهای محاسباتی و پیچیده میباشد . امروزه مردم سعی دارند تا روند کسب وکارخویش را از روش سنتی(کاغذی) به کمپیوتری(دیجیتال) با ستندردهای جهانی مبدل سازند. این بار شرکت مذکور نرم افزار اختصاصی برای مدیریت آسان ودقیق کارهای (آپارتمان ومجتمع تجاری) را مطابق به نیاز وتقاضای بازار افغانستان با مشخصات ذیل ارایه میکند.

قابلیت ها:

 1. قابلیت استفاده بصورت آنلاین وآفلاین
 2. قابلیت استفاده در زبانهای(دری، پشتو وانگلیسی)
 3. قابلیت اجرا درهرنوع سیستم عامل (Windows, Mach and Linux)
 4. قابلیت مدیریت چندین شعبه درمکانهای مختلف تحت یک سیستم واحد
 5. پشتبانی (backup)ازهمه اطلاعات(Database) بصورت خودکار
 6. محیط کاربری آسان با داشتن سرعت و امنیت بالا
 7.  

مزایای استفاده ازین سیستم :

 1. مدیریت وکنترول اطلاعات (آپارتمان ومجتمع تجاری، کارمندان، مشتریان و…)
 2. مدیریت رزرف (کرایه وگیرو) واحد ها ونمایش لیست خالی وپر بودن آنان
 3. مدیریت و تهیه گزارشات دقیق عواید بصورت(روزانه، هفته وار، ماهوار، بین دو تاریخ وسالیانه)
 4. مدیریت وتهیه گزارشات دقیق مصارف بصورت (روزانه، هفته وار، ماهوار، بین دو تاریخ وسالیانه)
 5. مدیریت وتهیه گزارشات دقیق موجودی پول درحسابات بانکی، صرافی و دفترنقدی و…
 6. محاسبه دقیق سهام عواید(مفاد خالص) شرکا نظربه فیصدی شراکت
 7. مدیریت وکنترول کارمندان ومعاشات آنان بصورت(معاش ثابت، ساعتی و فیصدی )
 8. محاسبه باقیات وطلبات کارمندان ومشتریان و غیره …. را بصورت آسان، دقیق ومعیاری درکمترین زمان انجام میدهد

خدمات پس از فروش:

 1. سه ماه پشتبانی رایگان از سیستم مذکور
 2. آموزش رایگان برای استفاده کنندگان
 3. ایجاد تغییرات مطابق به نیاز مشتریان
 4. بروزرسانی(Update) وارتقاء سیستم

بخش های اصلی :

 1. بخش راجسترآپارتمان ها و مجتمع تجاری
 2. بخش واحد های آپارتمان ودکاکین مجتمع تجاری
 3. بخش رزرف وگیروی واحدها ودکاکین
 4. بخش مشتریان، پرداخت وباقیات شان
 5. معرفی حسابهای بانکی، صرافی ودفتر آپارتمان
 6. انتقال پول بین حسابات وموجودی هر حساب
 7. بخش مصارف و انواع آن با جزئیات
 8. بخش عواید وسهم شرکا نظربه فیصدی شراکت
 9. بخش قرضه ها وطلبات اشخاص
 10. بخش کارمندان با محاسبه معاشات آنان بصورت(ثابت، فیصدی، ساعتی)
 11. بخش گزارشات(عواید، مصارف، موجودی پول درحسابات، قرض و طلب اشخاص و غیره)

محصولات مشابه

معرفی :

: شرکت خدمات تکنالوژی طوطیا با داشتن جواز فعالیت از وزارت صنعت وتجارت کشوردربخش های (ساخت انواع نرم افزار، اپلیکشن های مبایل، ثبت دامنه ومیزبانی وب، دیزاین وب سایت و گرافیک دیزاین) با تیم کاری مجرب وکاردان سعی درارایه بهترین خدمات برای هم وطنان عزیز میباشد.

 همانطوریکه میدانید؛ نرم افزار بهترین ارایه کننده راحل سریع، دقیق و بصرفه برای انجام کارهای محاسباتی و پیچیده میباشد . مردم سعی دارند تا روند کسب وکارخویش را از روش سنتی(کاغذی) به کمپیوتری با ستندردهای جهانی مبدل سازند. این بار شرکت مذکور نرم افزار اختصاصی برای مدیریت آسان ودقیق کارهای (مراکزآموزشی) را مطابق به نیاز وتقاضای بازار افغانستان با مشخصات ذیل ارایه میکند.

قابلیت ها:

 1. قابلیت استفاده بصورت آنلاین وآفلاین
 2. قابلیت استفاده در زبانهای(دری، پشتو وانگلیسی)
 3. قابلیت اجرا درهرنوع سیستم عامل (Windows, Mach and Linux)
 4. قابلیت مدیریت چندین شعبه درمکانهای مختلف تحت یک سیستم واحد
 5. پشتبانی (backup)ازهمه اطلاعات(Database) بصورت خودکار
 6. محیط کاربری آسان با داشتن سرعت و امنیت بالا

مزایای استفاده ازین سیستم :

 1. مدیریت وکنترول اطلاعات (اساتید، شاگردان، کلاس ها، کارمندان و…)
 2. مدیریت و تهیه گزارشات دقیق عواید بصورت(روزانه، هفته وار، ماهوار، بین دو تاریخ وسالیانه)
 3. مدیریت وتهیه گزارشات دقیق مصارف بصورت (روزانه، هفته وار، ماهوار، بین دو تاریخ وسالیانه)
 4. مدیریت وتهیه گزارشات دقیق کتابها وکتابخانه(موجودی، خرید وفروش)
 5. تهیه گزارش نتیجه امتحانات (کامیاب وناکام)و درجه بندی شاگردان هر کلاس
 6. محاسبه دقیق سهام عواید(مفاد خالص) شرکا نظربه فیصدی شراکت
 7. مدیریت وکنترول کارمندان ومعاشات آنان بصورت(معاش ثابت، ساعتی و فیصدی )
 8. مدیریت وکنترول کلاس ها ومضامین در زمانهای(Times) مختلف
 9. محاسبه باقیات وطلبات کارمندان وشاگردان و غیره …. را بصورت آسان، دقیق ومعیاری درکمترین زمان انجام میدهد

خدمات پس از فروش:

 1. سه ماه پشتبانی رایگان از سیستم مذکور
 2. آموزش رایگان برای استفاده کنندگان
 3. ایجاد تغییرات مطابق به نیاز مشتریان
 4. بروزرسانی(Update) وارتقاء سیستم

بخش های اصلی :

 1. بخش شاگردان و اولیای آنان
 2. بخش دپارتمنت ها ومضامین
 3. بخش کتاب ها وکتابخانه (خرید وفروش)
 4. بخش کارمندان واساتید با محاسبه معاشات آنان بصورت(ثابت، فیصدی، ساعتی)
 5. بخش کلاس ها درسی باجزئیات کامل
 6. بخش امتحانات مضامین یا سمسترها شاگردان با نمایش نتیجه کامیابی وناکامی آنان
 7. بخش تاجیل شاگردان و شاگردان معذرتی
 8. بخش تحویل شهادت نامه ها(Certificates )
 9. بخش کارت های هویت اساتید وشاگردان
 10. بخش مصارف و انواع آن
 11. بخش شرکا وسهام داران
 12. بخش عواید وسهم شرکا نظربه فیصدی شراکت
 13. بخش کاربران باصلاحیت های متفاوت
 14. بخش گزارشات (عواید، مصارف، موجودی کتاب درکتابخانه، نتایج شاگردان وغیره… )

محصولات مشابه