سیستم نرم افزاری مدیریت(آپارتمانا)

image here

معرفی :

همانطوریکه میدانید؛ نرم افزار بهترین ارایه کننده راحل سریع، دقیق و بصرفه برای انجام کارهای محاسباتی و پیچیده میباشد . امروزه مردم سعی دارند تا روند کسب وکارخویش را از روش سنتی(کاغذی) به کمپیوتری(دیجیتال) با ستندردهای جهانی مبدل سازند. این بار شرکت مذکور نرم افزار اختصاصی برای مدیریت آسان ودقیق کارهای (آپارتمان ومجتمع تجاری) را مطابق به نیاز وتقاضای بازار افغانستان با مشخصات ذیل ارایه میکند.

 

قابلیت ها:

 1. قابلیت استفاده بصورت آنلاین وآفلاین
 2. قابلیت استفاده در زبانهای(دری، پشتو وانگلیسی)
 3. قابلیت اجرا درهرنوع سیستم عامل (Windows, Mach and Linux)
 4. قابلیت مدیریت چندین شعبه درمکانهای مختلف تحت یک سیستم واحد
 5. پشتبانی (backup)ازهمه اطلاعات(Database) بصورت خودکار
 6. محیط کاربری آسان با داشتن سرعت و امنیت بالا

مزایای استفاده ازین سیستم :

 1. مدیریت وکنترول اطلاعات (آپارتمان ومجتمع تجاری، کارمندان، مشتریان و…)
 2. مدیریت رزرف (کرایه وگیرو) واحد ها ونمایش لیست خالی وپر بودن آنان
 3. مدیریت و تهیه گزارشات دقیق عواید بصورت(روزانه، هفته وار، ماهوار، بین دو تاریخ وسالیانه)
 4. مدیریت وتهیه گزارشات دقیق مصارف بصورت (روزانه، هفته وار، ماهوار، بین دو تاریخ وسالیانه)
 5. مدیریت وتهیه گزارشات دقیق موجودی پول درحسابات بانکی، صرافی و دفترنقدی و…
 6. محاسبه دقیق سهام عواید(مفاد خالص) شرکا نظربه فیصدی شراکت
 7. مدیریت وکنترول کارمندان ومعاشات آنان بصورت(معاش ثابت، ساعتی و فیصدی )
 8. محاسبه باقیات وطلبات کارمندان ومشتریان و غیره …. را بصورت آسان، دقیق ومعیاری درکمترین زمان انجام میدهد

خدمات پس از فروش:

 1. سه ماه پشتبانی رایگان از سیستم مذکور
 2. آموزش رایگان برای استفاده کنندگان
 3. ایجاد تغییرات مطابق به نیاز مشتریان
 4. بروزرسانی(Update) وارتقاء سیستم

بخش های اصلی :

 1. بخش راجسترآپارتمان ها و مجتمع تجاری
 2. بخش واحد های آپارتمان ودکاکین مجتمع تجاری
 3. بخش رزرف وگیروی واحدها ودکاکین
 4. بخش مشتریان، پرداخت وباقیات شان
 5. معرفی حسابهای بانکی، صرافی ودفتر آپارتمان
 6. انتقال پول بین حسابات وموجودی هر حساب
 7. بخش مصارف و انواع آن با جزئیات
 8. بخش عواید وسهم شرکا نظربه فیصدی شراکت
 9. بخش قرضه ها وطلبات اشخاص
 10. بخش کارمندان با محاسبه معاشات آنان بصورت(ثابت، فیصدی، ساعتی)
 11. بخش گزارشات(عواید، مصارف، موجودی پول درحسابات، قرض و طلب اشخاص و غیره)

 

محصولات مشابه


سیستم نرم افزاری مدیریت تالار های عروسی


سیستم نرم افزاری مدیریت آپارتمان ها، مارکت ها


سیستم حسابداری مدرن برای شرکت های تجاری


سیستم نرم افزاری مدیریت صرافی وحواله داری