سیستم نرم افزاری تالار های عروسی

image here

معرفی :

نرم افزار بهترین ارایه کننده راحل سریع، دقیق و بصرفه برای انجام کارهای محاسباتی و پیچیده میباشد . امروزه مردم سعی دارند تا روند کسب وکارخویش را از روش سنتی(کاغذی) به کمپیوتری(دیجیتال) با ستندردهای جهانی مبدل سازند. این بار شرکت مذکور نرم افزار اختصاصی برای مدیریت آسان ودقیق کارهای (تالارعروسی) را مطابق به نیازوتقاضای بازار افغانستان با مشخصات ذیل ارایه میکند.

 

قابلیت ها:

 1. قابلیت استفاده بصورت آنلاین وآفلاین
 2. قابلیت استفاده در زبانهای(دری، پشتو وانگلیسی)
 3. قابلیت اجرا درهرنوع سیستم عامل (Windows, Mach and Linux)
 4. قابلیت مدیریت چندین شعبه درمکانهای مختلف تحت یک سیستم واحد
 5. پشتبانی (backup)ازهمه اطلاعات(Database) بصورت خودکار
 6. محیط کاربری آسان با داشتن سرعت و امنیت بالا

مزایای استفاده ازین سیستم :

 1. مدیریت وکنترول (رزرف سالن ها، سفارش مینوی غذایی، دیکوریشن، موسیقی وآوازخوان و استدیوی فلم برداری)
 2. مدیریت وسنجش دقیق عواید بصورت(روزانه، هفته وار، ماهوار، بین دو تاریخ وسالیانه)
 3. مدیریت وکنترول مصارف بصورت (روزانه، هفته وار، ماهوار، بین دو تاریخ وسالیانه)
 4. محاسبه سهام عواید شرکا نظربه فیصدی شراکت
 5. مدیریت وکنترول کارمندان ومعاشات آنان
 6. مدیریت کنترول اجناس وموجودی گدام ها
 7. محاسبه باقیات وطلبات شرکت های تهیه کننده اجناس
 8. محاسبه باقیات وطلبات مشتریان و غیره …. را بصورت آسان، دقیق ومعیاری درکمترین زمان انجام میدهد

خدمات پس از فروش:

 1. سه ماه پشتبانی رایگان از سیستم مذکور
 2. آموزش رایگان برای استفاده کنندگان
 3. ایجاد تغییرات مطابق به نیاز مشتریان
 4. بروزرسانی(Update) وارتقاء سیستم

بخش های اصلی :

 1. بخش رزرف سالن های تالار
 2. بخش سفارش غذا ومینوی غذایی
 3. بخش دیکوریشن و ستیج سالن ها
 4. بخش موسیقی وآوازخوان
 5. بخش استدیوفلم برداری
 6. بخش شرکا وسهام داران
 7. بخش مشتریان (صاحبان محافل)
 8. بخش گدام وموجودی اجناس
 9. بخش شرکت های تهیه کننده اجناس
 10. بخش خرید اجناس ومحصولات
 11. بخش خروجی اجناس گدام برای محافل
 12. بخش مصارف و انواع آن
 13. بخش عواید وسهم شرکا نظربه فیصدی شراکت
 14. بخش کاربران باصلاحیت های متفاوت
 15. بخش کارمندان ومحاسبه معاشات آنان
 16. بخش گزارشات (عواید، مصارف، موجودی گدام، طلبات وباقیات مشتریان وشرکت های تهیه کننده اجناس… )

محصولات مشابه


سیستم نرم افزاری مدیریت تالار های عروسی


سیستم نرم افزاری مدیریت آپارتمان ها، مارکت ها


سیستم حسابداری مدرن برای شرکت های تجاری


سیستم نرم افزاری مدیریت صرافی وحواله داری