سیستم مدیریت تالار های عروسی

نرم افزار بهترین ارایه کننده راحل سریع، دقیق و بصرفه برای انجام کارهای محاسباتی و پیچیده میباشد . امروزه مردم سعی دارند تا روند کسب وکارخویش را از روش سنتی(کاغذی) به کمپیوتری(دیجیتال) با ستندردهای جهانی مبدل سازند. این بار شرکت مذکور نرم افزار اختصاصی برای مدیریت آسان ودقیق کارهای (تالارعروسی) را مطابق به نیازوتقاضای بازار افغانستان با مشخصات ذیل ارایه میکند.

مزایای استفاده از این سیستم

مدیریت وکنترول

(رزرف سالن ها، سفارش مینوی غذایی، دیکوریشن، موسیقی وآوازخوان و استدیوی فلم برداری)

مدیریت وسنجش دقیق عواید بصورت

(روزانه، هفته وار، ماهوار، بین دو تاریخ وسالیانه)

مدیریت وکنترول مصارف بصورت

(روزانه، هفته وار، ماهوار، بین دو تاریخ وسالیانه)

محاسبه سهام عواید

(مفاد خالص) شرکا نظر به فیصدی شراکت

مدیریت و کنترل کارمندان

معاشات آنان

مدیریت کنترول اجناس

وموجودی گدام ها

محاسبه باقیات وطلبات

شرکت های تهیه کننده اجناس

محاسبه باقیات وطلبات مشتریان و غیره ....

بصورت آسان، دقیق ومعیاری درکمترین زمان انجام میدهد

قابلیت های سیستم

 • 1
  قابلیت استفاده بصورت آنلاین و آفلاین
 • 2
  قابلیت استفاده در زبان های (دری،پشتو و انگلیسی)
 • 3
  قابلیت اجرا در هرنوع سیستم عامل (Windows,Mac and Linux)
 • 4
  قابلیت مدیریت چندین شعبه در مکان های مختلف تحت یک سیستم واحد
 • 5
  پشتیبانی (Backup)از همه اطلاعات(Database) بصورت خودکار
 • 6
  محیط کاربری آسان با داشتن سرعت و امنیت بالا
image here

بخش های اصلی سیستم

image here
 • بخش رزرف سالن های تالار
 • بخش سفارش غذا ومینوی غذایی
 • بخش دیکوریشن و ستیج سالن ها
 • بخش موسیقی وآوازخوان
 • بخش استدیوفلم برداری
 • بخش شرکا وسهام داران
 • بخش مشتریان (صاحبان محافل)
 • بخش گدام وموجودی اجناس
 • بخش شرکت های تهیه کننده اجناس
 • بخش خرید اجناس ومحصولات
 • بخش خروجی اجناس گدام برای محافل
 • بخش مصارف و انواع آن
 • بخش عواید وسهم شرکا نظربه فیصدی شراکت
 • بخش کاربران باصلاحیت های متفاوت
 • بخش کارمندان ومحاسبه معاشات آنان
 • بخش گزارشات (عواید، مصارف، موجودی گدام، طلبات وباقیات مشتریان وشرکت های تهیه کننده اجناس... )

خدمات پس از فروش سیستم

image here
سه ماه پشتیبانی رایگان از سیستم مذکور
image here
آموزش رایگان برای استفاده کننده گان
image here
ایجاد تغییرات مطابق به نیاز مشتریان
image here
بروزرسانی (Update)و ارتقای سیستم