سیستم نرم افزاری تالار های عروسی

سیستم نرم افزاری تالار های عروسی

شرکت خدمات تکنالوژی طوطیا با داشتن جواز فعالیت از وزارت صنعت وتجارت کشوردربخش های (ساخت انواع نرم افزار، اپلیکشن های مبایل، ثبت دامنه ومیزبانی وب، دیزاین وب سایت و گرافیک دیزاین) با تیم کاری مجرب وکاردان سعی درارایه بهترین خدمات برای هم وطنان عزیز میباشد. همانطوریکه میدانید؛ نرم افزار بهترین ارایه کننده راحل سریع، دقیق و بصرفه برای انجام کارهای محاسباتی و پیچیده میباشد . امروزه مردم سعی دارند تا روند کسب وکارخویش را از روش سنتی(کاغذی) به کمپیوتری(دیجیتال) با ستندردهای جهانی مبدل سازند. این بار شرکت مذکور نرم افزار اختصاصی برای مدیریت آسان ودقیق
کارهای (تالارعروسی) را مطابق به نیازوتقاضای بازار افغانستان با مشخصات ذیل ارایه میکند.

معلومات بیشتر …