سیستم آپارت مانا

همانطوریکه میدانید؛ نرم افزار بهترین ارایه کننده راحل سریع، دقیق و بصرفه برای انجام کارهای محاسباتی و پیچیده میباشد . امروزه مردم سعی دارند تا روند کسب وکارخویش را از روش سنتی(کاغذی) به کمپیوتری(دیجیتال) با ستندردهای جهانی مبدل سازند. این بار شرکت مذکور نرم افزار اختصاصی برای مدیریت آسان ودقیق کارهای (آپارتمان ومجتمع تجاری) را مطابق به نیاز وتقاضای بازار افغانستان با مشخصات ذیل ارایه میکند.

مزایای استفاده از این سیستم

مدیریت و کنترل اطلاعات

آپارتمان ومجتمع تجاری، کارمندان، مشتریان و...

مدیریت رزرف

(کرایه وگیرو) واحد ها ونمایش لیست خالی وپر بودن آنان

مدیریت و تهیه گزارشات دقیق عواید بصورت

(روزانه، هفته وار، ماهوار، بین دو تاریخ وسالیانه)

مدیریت وتهیه گزارشات دقیق مصارف بصورت

(روزانه، هفته وار، ماهوار، بین دو تاریخ وسالیانه)

مدیریت وتهیه گزارشات دقیق موجودی پول

درحسابات بانکی، صرافی و دفترنقدی و...

محاسبه دقیق سهام عواید

(مفاد خالص) شرکا نظربه فیصدی شراکت

مدیریت وکنترول کارمندان ومعاشات آنان بصورت

(معاش ثابت، ساعتی و فیصدی )

محاسبه باقیات وطلبات کارمندان ومشتریان و غیره ....

بصورت آسان، دقیق ومعیاری درکمترین زمان انجام میدهد

قابلیت های سیستم

 • 1
  قابلیت استفاده بصورت آنلاین و آفلاین
 • 2
  قابلیت استفاده در زبان های (دری،پشتو و انگلیسی)
 • 3
  قابلیت اجرا در هرنوع سیستم عامل (Windows,Mac and Linux)
 • 4
  قابلیت مدیریت چندین شعبه در مکان های مختلف تحت یک سیستم واحد
 • 5
  پشتیبانی (Backup)از همه اطلاعات(Database) بصورت خودکار
 • 6
  محیط کاربری آسان با داشتن سرعت و امنیت بالا
img here

بخش های اصلی سیستم

img here
 • بخش راجسترآپارتمان ها و مجتمع تجاری
 • بخش واحد های آپارتمان ودکاکین مجتمع تجاری
 • بخش رزرف وگیروی واحدها ودکاکین
 • بخش مشتریان، پرداخت وباقیات شان
 • معرفی حسابهای بانکی، صرافی ودفتر آپارتمان
 • انتقال پول بین حسابات وموجودی هر حساب
 • بخش مصارف و انواع آن با جزئیات
 • بخش عواید وسهم شرکا نظربه فیصدی شراکت
 • بخش قرضه ها وطلبات اشخاص
 • بخش کارمندان با محاسبه معاشات آنان بصورت(ثابت، فیصدی، ساعتی)
 • بخش گزارشات(عواید، مصارف، موجودی پول درحسابات، قرض و طلب اشخاص و غیره)

خدمات پس از فروش سیستم

image here
سه ماه پشتیبانی رایگان از سیستم مذکور
image here
آموزش رایگان برای استفاده کننده گان
image here
ایجاد تغییرات مطابق به نیاز مشتریان
image here
بروزرسانی (Update)و ارتقای سیستم